2023  gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos Seime  vykusios konferencijos „Žalioji transformacija: Lietuvos savivaldybių kelias į klimato neutralumą“ metu startavo Lietuvos žaliųjų savivaldybių nacionalinis tinklas, kurio koordinatoriumi pasirinktas Lietuvos energetikos institutas. Prie Žaliųjų savivaldybių nacionalinio tinklo jau prisijungė 22 savivaldybės. 2023 metų liepos mėn. taip pat pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su „Smart City Expo“ pasauliniu kongresu (Smart City Expo World Congress), kuri atveria naujas galimybes įsitraukti į tarptautinį žaliųjų miestų ir savivaldybių tinklą. „Smart City Expo“ pasaulinis kongresas yra didžiausias ir įtakingiausias pasaulyje miesto inovacijų renginys. Kongresas sujungia lyderius iš novatoriškiausių miestų, vyriausybių ir organizacijų, kad miestai judėtų geresnės ateities link.

„Smart City Expo 2023“, kuris vyks lapkričio 7-9 dienomis Barselonoje, bus didžiausia iki šiol vykęs renginys ir parodys pasauliui išmaniuosius sprendimus, formuojančius šią naują išmaniųjų ir žaliųjų miestų erą – tuos, kurie šiuo metu padeda miestams klestėti ir kuria saugesnes, žalesnes ir efektyvesnes miestų erdves.  Šių metų renginyje daugiausia dėmesio bus skiriama aštuonioms pagrindinėms sritims, liečiančioms aktualiausias miestų problemas: įgalinimo technologijas, energetika ir aplinka, mobilumas, valdymas ir ekonomika, gyvensena ir įtraukimas, infrastruktūra ir pastatai, sauga ir augumas.