Direktorius: dr. Šarūnas Varnagiris
Susisiekti su dr. Šarūnas Varnagiris

AB Amber Grid

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio dujotiekiais sistemos naudotojams. Įmonė atsakinga už Lietuvos dujų perdavimo infrastruktūros, kuri apima daugiau kaip 2100 km dujotiekių tinklą ir dvi dujų kompresorių stotis, eksploatavimą, priežiūrą ir plėtrą. Gerai išvystyta Lietuvos dujų infrastruktūra patogi dujų transportavimui Baltijos šalims ir Suomijai. Įmonė įgyvendina strateginį energetikos projektą GIPL, kuris sujungs Lenkijos ir Lietuvos, taip pat Baltijos šalių ir Suomijos dujų perdavimo sistemas su Europos Sąjunga. Siekiant dujų sektoriaus dekarbonizacijos tikslų, „Amber Grid” aktyviai veikia analizuojant galimybes ir kuriant sąlygas pritaikyti Lietuvos dujų perdavimo sistemą žaliųjų dujų, įskaitant vandenilį, transportavimui.

Daugiau info

UAB „MT Group“

UAB „MT Group“ yra EPC (liet. projektavimas, tiekimas ir statyba) rangovas, nuo 2008 m. vykdantis strateginius energetikos projektus visoje Europoje. Bendrovė projektuoja ir stato gamtinių ir suskystintų gamtinių dujų objektus, taip pat įgyvendina naftos, uostų, kogeneracinių jėgainių plėtros ir modernizavimo projektus. „MT Group“ aktyviai investuoja į atsinaujinančios energijos, biodujų infrastruktūros, jūros vėjo jėgainių, anglies dioksido surinkimo ir vandenilio technologijų plėtros kompetencijas.

„MT Group“ yra bene labiausiai patyrusi suskystintų gamtinių dujų infrastruktūros rangovė Lietuvoje, per pastarąjį dešimtmetį prisidėjusi prie visų svarbiausių SGD projektų įgyvendinimo nacionaliniu mastu. Bendrovė suprojektavo ir pastatė Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamąjį dujotiekį su dujų apskaitos stotimi, Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stotį, suskystintų gamtinių dujų stotelę Druskininkuose.  Ši patirtis reikšmingai užaugino įmonės specialistų kompetencijas ir įgalino „MT Group“ konkuruoti Vakarų Europos rinkose.

Per veiklos metus sukaupta patirtis ir kompetentinga profesionalų komanda, vykdant inovatyvius (neretai pilotinius) energetikos projektus Lietuvoje, didelis dėmesys aplinkosaugai bei tvarumui leidžia UAB MT Group vadintis pažangia ir novatoriška įmone.

Daugiau info

UAB DS1

UAB DS-1 – daugiau kaip 30 metų rinkoje sėkmingai veikianti įmonė, įgyvendinanti pažangiausias inžinerinių sistemų ir energetikos modernizavimo projektus Lietuvoje ir Europos šalyse. DS-1 siūlo tokias paslaugas kaip magistralinių ir skirstomųjų dujotiekių, šilumos tiekimo tinklų, elektros tinklų ir atsinaujinančios energijos tinklų įrengimą ir rekonstrukciją, užtikrina eksploatacinę priežiūrą ir katodinės apsaugos sprendimus. Bendrovė ypatingai daug dėmesio skiria tvarumui, inovacijoms ir lankstumui, kurie skatina perėjimą prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ateities, skatina technologinę pažangą, didina energijos vartojimo efektyvumą, gerina patikimumą ir stiprina bendruomenių bei įmonių bendrystę. DS-1 yra IPLOCA narė kartu su 250 bendrovių iš viso pasaulio, įskaitant pagrindinius tarptautinius rangovus ir svarbius subrangovus, asociacija apima visas su dujotiekių pramone susijusias sritis tiek sausumoje, tiek už jos ribų. Taip pat, 2023 m. bendrovė tapo Lietuvos Vėjo Elektrinių Asociacijos dalimi, siekdama prisidėti prie šio sektoriaus plėtrai būtinų kokybės standartų nustatymo.

Daugiau info

UAB Biokona

UAB “BIOKONA” –  įmonė, vystanti technologijas, gaminanti ir aptarnaujanti įrangą, skirtą energijos gamybai, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Mūsų technologai ir inžinieriai parengs galimybių studiją, sukurs ar pritaikys technologiją, ją suprojektuos, parinks reikiamą įrangą ir įgyvendins projektą. Pagrindinės veiklos sritys: biodujų jėgainės, dujų filtravimas ir valymas, elektros energijos gamybos įranga, garo, karšto vandens, itin aukštų parametrų šilumos generavimo ir transformacijos į šaltį įranga, trigeneracija, šalčio gamyba, biometano gamyba, vandenilio panaudojimas energijos gamybai. Mes atstovaujame pasaulines, pirmaujančias technologijose įmones.  Viena iš jų – 2G Energieteknik GmbH, kuri gamina vandenilio energijos generavimo įrenginius ir yra gavusi apdovanojimus už technologinius pasiekimus vandenilio panaudojimo srityje.

Daugiau info

AB „Achema“

AB „Achema“, didžiausia azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja šalyje bei
didžiausia tokio pobūdžio gamykla Baltijos šalyse, įkurta 1965 metais. Bendrovės vizija – būti kokybiškų,
pažangiomis technologijomis ir tvaria gamyba paremtų trąšų ir chemijos produktų verslo lyderiu
Lietuvoje ir užsienio rinkose.

Daugiau info

AB Vakarų laivų gamyklos (VLG) įmonių grupė jau daugiau nei penkis dešimtmečius yra didžiausia jūrinės inžinerinės pramonės įmonė Lietuvoje. Šiuo metu grupė vienija 20 skirtingos specializacijos įmonių ir teikia visas su laivo gyvavimo ciklu susijusias paslaugas. VLG įmonių grupės pagrindinės veiklos yra laivų statybos, laivų remonto ir konversijos projektų įgyvendinimas, kompleksiniai laivų projektavimo ir inžineriniai sprendimai, didelių ir sudėtingų metalo konstrukcijų bei įrengimų gamyba, jūrų krovinių krova, laivų agentavimo paslaugos. Suprasdama tvarumo svarbą versle ir jausdama socialinę atsakomybę, bendrovė žengia kartu su besikeičiančiomis jūrinės inžinerinės pramonės rinkos tendencijomis, diegia technologijas, kuria žaliuosius sprendimus, kurie leidžia dirbti tvariau ir ekologiškiau ne tik pačiai įmonių grupei, bet ir partneriams. Įvertinus pasirinktą kryptį, bendrovė ypač didelį dėmesį skiria žaliojo vandenilio, kuris įvardijamas kaip vienas efektyviausių atsinaujinančių energijos šaltinių, panaudojimo galimybėms. VLG grupės įmonės kaupia žinias ir ruošia savo technologinę bazę ne tik žaliojo vandenilio technologijos taikymui laivų projektavime, laivų statyboje iki rakto, laivų remonte, bet ir įrangos, reikalingos žaliojo vandenilio panaudojimui, gamybai.

Daugiau info

Kauno technologijos universitetas

KTU-lyderiaujantis plačios aprėpties universitetas, glaudžiai bendradarbiaujantis su verslu. Universitete vykdomos inžinerijos, fizinių, humanitarinių, socialinių ir menų mokslų krypčių studijos ir moksliniai tyrimai.

Daugiau info

Lietuvos energetikos institutas

LEI – tarptautiniu mastu pripažintas energetikos ir susijusių sričių mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centras. Instituto veiklos sritys – technologijos, fizinių ir socialinių mokslų sričių moksliniai tyrimai ir eksperimentinė veikla įskaitant ir vandenilio energetiką.

Daugiau info

UAB “Vilduja”

Įmonės veikla susijusi su gamtinių dujų sektoriumi ir apima gamtinių dujų įrangos pardavimą, technologinių įrenginių gamybą, techninį servisą, bei akredituotas laboratorines paslaugas.

Daugiau info

Vytauto Didžiojo universitetas

Patenkantis tarp 3 proc. geriausių pasaulio universitetų (QS World University Rankings), Vytauto Didžiojo universitetas yra plačiausios aprėpties aukštoji mokykla Lietuvoje, turinti įdomią istoriją, puoselėjanti ir tęsianti brandžias tradicijas, vaidinanti ypatingą vaidmenį ne tik Lietuvos, bet ir viso Baltijos regiono bei Europos intelektualinėje bei kultūrinėje erdvėje. Universiteto bendruomenę vienija artes liberals.

Daugiau info

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas (VU) – pirmasis ir didžiausias Lietuvos universitetas, įsikūręs šalies sostinėje Vilniuje bei turintis padalinį antrajame pagal dydį mieste Kaune. Įkurtas 1579 m. VU yra šalies lyderis absoliučioje daugumoje mokslo ir studijų krypčių.

Daugiau info