Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio dujotiekiais sistemos naudotojams. Įmonė atsakinga už Lietuvos dujų perdavimo infrastruktūros, kuri apima daugiau kaip 2100 km dujotiekių tinklą ir dvi dujų kompresorių stotis, eksploatavimą, priežiūrą ir plėtrą. Gerai išvystyta Lietuvos dujų infrastruktūra patogi dujų transportavimui Baltijos šalims ir Suomijai. Įmonė įgyvendina strateginį energetikos projektą GIPL, kuris sujungs Lenkijos ir Lietuvos, taip pat Baltijos šalių ir Suomijos dujų perdavimo sistemas su Europos Sąjunga. Siekiant dujų sektoriaus dekarbonizacijos tikslų, „Amber Grid” aktyviai veikia analizuojant galimybes ir kuriant sąlygas pritaikyti Lietuvos dujų perdavimo sistemą žaliųjų dujų, įskaitant vandenilį, transportavimui.