UAB “BIOKONA” –  įmonė, vystanti technologijas, gaminanti ir aptarnaujanti įrangą, skirtą energijos gamybai, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Mūsų technologai ir inžinieriai parengs galimybių studiją, sukurs ar pritaikys technologiją, ją suprojektuos, parinks reikiamą įrangą ir įgyvendins projektą. Pagrindinės veiklos sritys: biodujų jėgainės, dujų filtravimas ir valymas, elektros energijos gamybos įranga, garo, karšto vandens, itin aukštų parametrų šilumos generavimo ir transformacijos į šaltį įranga, trigeneracija, šalčio gamyba, biometano gamyba, vandenilio panaudojimas energijos gamybai. Mes atstovaujame pasaulines, pirmaujančias technologijose įmones.  Viena iš jų – 2G Energieteknik GmbH, kuri gamina vandenilio energijos generavimo įrenginius ir yra gavusi apdovanojimus už technologinius pasiekimus vandenilio panaudojimo srityje.