2020 07 07 Lietuvos Vandenilio Energetikos Asociacija tapo „Hydrogen Europe“ asociacijos nare. „Hydrogen Europe“ yra Europos asociacija, pristatanti vandenilį kaip pagrindą link teršalų neišmetančios visuomenės bei atstovaujanti vandenilio ir kuro elementų pramonės, taip pat jos suinteresuotųjų šalių interesams. „Hydrogen Europe“ nariais yra daugiau nei 160 įmonių, 78 mokslinių tyrimų organizacijos ir 25 nacionalinės asociacijos.